Alles over een uitvaart in Leeuwarden

Locaties voor uitvaartplechtigheid

Tijdens de uitvaartplechtigheid wordt afscheid genomen van de overledene. Hoe de plechtigheid wordt ingevuld kan helemaal door de nabestaanden worden bepaald. Meestal zijn er een paar sprekers die wat vertellen over de overledene, waarbij meestal herinneringen worden opgehaald. Vaak wordt er ook muziek gedraaid. Meestal wordt de uitvaart gehouden in de kerk, het uitvaartcentrum of in de aula van het crematorium. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat nabestaanden er voor kiezen om de uitvaartplechtigheid te houden op een locatie die niets met de uitvaartbranche te maken heeft.

De standaard uitvaartlocaties, zoals het uitvaartcentrum, crematorium of de aula op de begraafplaats beschikken over alle faciliteiten die nodig zijn om een plechtigheid te kunnen houden. Denk dan aan zaken als geluidstechniek en mogelijkheden om foto’s en video’s te projecteren. Vaak is er ook een camerasysteem aanwezig waarmee de plechtigheid kan worden opgenomen. In de dagen tussen het overlijden en de uitvaart wordt de plechtigheid voorbereid door de nabestaanden die daarbij worden geholpen door de uitvaartondernemer. Samen maken ze een planning zodat de uitvaart binnen een vooraf bepaald tijdsbestek kan plaatsvinden. Wanneer de uitvaart wordt gehouden in de aula van het crematorium is het heel belangrijk dat de uitvaart niet langer duurt dan van te voren is afgesproken. Daarmee kan worden voorkomen dat andere families moeten wachten omdat de aula nog bezet is. Als men van te voren denkt dat er meer tijd nodig is dan standaard wordt aangeboden door Crematorium Leeuwarden dan kan men extra tijd huren. Dit wordt van te voren door de uitvaartondernemer overlegt met het crematorium zodat men er rekening mee kan houden in de planning.

Na de uitvaartplechtigheid vindt de crematie of de begrafenis plaats. Doorgaans wordt de uitvaartplechtigheid afgesloten met een condoleance. De condoleance kan worden gehouden in het crematorium of bijvoorbeeld in het uitvaartcentrum, maar er zijn daarnaast nog tientallen andere locaties in Leeuwarden waar de condoleance gehouden kan worden. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk Condoleance in Leeuwarden.

Uitvaartplechtigheid in de kroeg of zalencentrum

Soms vinden nabestaanden het prettiger om de plechtigheid te houden op een locatie die verder eigenlijk niets te maken heeft met de uitvaartbranche. Het kan ook zijn dat de familie de uitvaart juist graag wil houden op een plek die een bijzondere rol heeft gespeeld in het leven van de overledene. Stel dat de overledene is getrouwd in Grand Café Wouters, zou het dan niet heel speciaal kunnen zijn om de uitvaart op diezelfde locatie te houden? Soms denken nabestaanden dat gewone gelegenheden als een café of zalencentrum geen uitvaart in hun gelegenheid willen. Maar dat is meestal niet het geval. Veel eigenaren stellen hun gelegenheid graag ter beschikking aan families voor een uitvaart. Als nabestaanden een locatie op het oog hebben kunnen ze bellen en vragen of een uitvaart op de betreffende locatie tot de mogelijkheden behoort. Zeker als de familie op diezelfde locatie ook de condoleance wil houden zullen veel eigenaren graag mee werken.

Uw uitvaartondernemer weet uit ervaring wat geschikte locaties zijn in Leeuwarden. De uitvaartondernemer kan de uitvaart dan bespreken met de betreffende locatie. Soms kiezen families er voor om de overledene na de plechtigheid over te laten brengen naar het crematorium. De familie blijft dan bij de andere belangstellenden voor de condoleance. Het kan ook zijn dat een aantal nabestaanden mee gaan naar het crematorium. Als de overledene wordt begraven gaan doorgaans alle belangstellenden mee naar de begrafenis. Men komt daarna dan weer terug voor de condoleance.

Uitvaartplechtigheid in eigen huis

Als er thuis voldoende ruimte is om alle belangstellenden op te vangen dan zou de familie er ook voor kunnen kiezen om de uitvaartplechtigheid thuis te houden. Het scheelt kosten voor de huur van een andere locatie en het kan juist heel erg persoonlijk en intiem zijn. Vaak moet er wel veel geregeld worden om iedereen thuis te kunnen ontvangen. De uitvaartondernemer weet precies wat er moet gebeuren en kan er voor zorgen dat alles goed is geregeld. De uitvaartondernemer kan bijvoorbeeld zorgen voor extra stoelen, de garderobe, catering etc. Op die manier kunnen de nabestaanden zich volledig richten op de plechtigheid en hoeven ze zich niet druk te maken over de praktische organisatie van de plechtigheid.

Overlijden in regio Leeuwarden melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206